EFNs logo


Pressemelding:

EFN ADVARER MOT PALLADIUM OG TCPA-INITIATIVET

Oslo, 22. november 2002

Gjennom Microsofts Palladium og Intels TCPA-initiativ står vi nå overfor en situasjon der brukerne/kundene vil miste enhver kontroll over "sine" maskiner og data. Maskinene, programvaren og dataene som inngår i eller legges inn under TCPA vil kontrolleres helt og holdent av store monopol-foretak, og alt brukeren foretar seg på maskinen vil logges og overvåkes og kreve godkjenning av Microsoft. Det er en ufattelig kontrollvilje og makt-arroganse som ligger under og kommer til uttrykk gjennom Palladium og TCPA

Dokumentet TCPA / Palladium FAQ eller Ofte stilte spørsmål om TCPA og Palladium foreligger nå i norsk oversettelse, og er tilgjengelig her: http://www.efn.no/tcpa-faq-no.html. Dokumentet forklarer i enkel språkbruk hensikten, funksjonen, virkningene og bakgrunnen for TCPA og Palladium. EFN oppfordrer presse og media såvel som den jevne databruker å sette seg inn i problemstillingene og ta dem opp til kritisk analyse og debatt.

Kontaktpersoner for denne pressemeldingen:

Thomas Gramstad
Epost: thomas@efn.no
Telefon: 2244 3683

Bjørn Remseth
Epost: rmz@efn.no
Mobil: 4790 0184


Dette dokumentets adresse:
http://www.efn.no/palladium-pm01.html

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber
med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no.


Sist oppdatert av   Thomas Gramstad     4. desember   2002.

Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you