EFNs logo

BRUK AV "NOMEN NESCIO" SOM PSEUDONYM PÅ EFN-LISTEN

Jeg har lagt opp en mulighet for å videresende en posting pseudonymt på vegne av en tredjepart til efn-listen: man kan sette inn adressen Nomen Nescio <nomen@efn.no.invalid> i From:-feltet i meldingen. Adressen finnes ikke, men Mailman vil likevel gjenkjenne den og slippe postingen gjennom.

Poenget med dette er at den som poster (videresender) meldingen til efn-listen slipper å få sitt eget navn tillagt uttalelsene til den personen som blir videresendt, bl.a. når epostklientene til folk som kommenterer henter inn avsender fra From:-feltet i meldingen.

Ser for meg at ordningen er nyttig i minst to situasjoner:
1. Den som det blir videresendt for ønsker å være anonym (kun videresenderen vet hvem det er).
2. Den som videresender ønsker å videresende så raskt som mulig, og uten å gå runder med å spørre om tillatelse til videresending fra originalforfatteren (slik man må når man videresender en annen person under fullt navn).

Dette kan ikke brukes til å poste en anonym melding direkte til efn-listen fra epostklienten din. Når man endrer From:-feltet blir likevel riktig avsender bevart i Sender:-feltet. Sender:-feltet endres av Mailman, men bevares som X-X-Sender:, og der finner man altså alltid ut hvem det var som postet (videresendte) meldingen.

Dette kan altså bare brukes til eller har bare verdi for å kunne forwarde en melding på vegne av anonym tredjeperson og slippe å bli tillagt dennes uttalelser i kommentartråden. Alle kan altså bruke denne funksjonen. Dersom dette blir misbrukt vil jeg fjerne muligheten.

For å kunne bruke denne funksjonaliteten må du bruke en epostklient som tillater deg å endre innholdet i From:-feltet og du må vite hvordan du skal gjøre dette.


Dette dokumentets adresse:
http://www.efn.no/nn.html

Forfatterens adresse:
thomas@gramstad.no

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber
med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no.


Sist oppdatert av   Thomas Gramstad     27. september   2011.

Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you