EFNs logo

PRESSEMELDING:

TA ET OPPGJØR MED MICROSOFT
OG FORURENSNINGEN PÅ WEBBEN!

Oslo, 21. mai 2001

I kveld er Microsoft sponsor for et møte der norsk politisk elite deltar. Microsoft skal fortelle om "neste generasjon internett" og hvordan selskapet bruker åpne standarder for å lage nye tjenester. Sannheten er at Microsoft ikke følger åpne standarder, men motarbeider dem bevisst.

Internett og World Wide Web har gjort at millioner av mennesker enkelt kan dele informasjon, og e-post har for mange blitt det viktigste og mest brukte arbeidsverktøyet. Nettet har blitt en viktig fellesgode og mange hevder at teknologien er årsaken til den lengste oppgangen i verdensøkonomien noensinne.

Den raske utbredelsen og den høye nytteverdien skyldes ikke at teknologien er spesielt avansert, men heller at dataformatene og overføringsmekanismene er beskrevet i åpne standarder. Standardene er utviklet av organisasjoner der alle kan delta og kontrolleres ikke av private monopoler.

Åpne standarder er til beste for både brukere og leverandører. Brukerne kan velge mellom flere tjenester og mer programvare, mens programvareleverandører får tilgang til et større marked.

Dessverre støtter ikke Microsoft åpne standarder, men bruker i stedet sitt monopol til å fremme proprietære dataformater. Dokumenter laget med verktøy fra Microsoft forurenser webben og ødelegger dermed et viktig elektronisk fellesgode.

Det offentlige må derfor ikke lagre eller distribuere informasjon på en måte som tvinger brukerne til å akseptere lisensbetingelsene til Microsoft og til å inneha siste versjon av produktene fra Microsoft for å kunne benytte informasjon fra og kommunisere med statlige og kommunale etater.

Vi oppfordrer deltakere og politikere på FirstTuesday-arrangementet til å markere motstand mot Microsoft ved å ikke bruke programvare fra Microsoft på nettet.

Kontaktpersoner:
Håkon Wium Lie       howcome@alum.mit.edu         mobil: 9019 2217
Vidar Bakke       vb@nuug.no         mobil: 9004 6137

Aksjonen støttes av Elektronisk Forpost Norge (http://www.efn.no/).
Kontaktperson:
Bjørn Remseth           rmz@rmz.priv.no                     mobil: 9134 1332


Løpeseddel for aksjonen, med utdypende informasjon:
http://www.myopera.com/people/howcome/2001/msft.html


Dette dokumentets adresse:
http://www.efn.no/microsoft-forurensning.html

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber
med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no.


Sist oppdatert av   Thomas Gramstad     14. mars   2002.

Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you