EKSTERNE LENKER:


Aktuelle saker

Leder fra New Scientist 17. Juni. Omhandler elektronisk overvåkning.
Magefølelse og virkemidler Artikkel av Gisle Hannemyr
Sterk kritikk mot Justisministeren i DVD-saken Artikkel på Digi.no
Recent on ECHELON. From The Times and Independent


Opphavsrett

Opphavsrett - en introduksjon av professor dr. juris Olav Torvund.
Courtney Love does the math


Hva med bibliotekene?

EU-direktiv kan sette bibliotekene tiår tilbake. Les Anders Ericsons artikkel om de mulige følgende av skremmende EU-direktiv.
EU-direktivet i sin helhet.
EBLIDA. European Bureau of Library, Information and Documentation Associations. Driver omfattende lobbyvirksomhet for bibliotekenes og bibliotekbrukernes sak.


Kryptografi

Electronic Privacy Information Center (epic.org) sin side om kryptografi.
PGP International
Why do you need PGP? Av Phil Zimmerman.


Relaterte organisasjoner

Electronic Frontier Foundation. EFNs amerikanske søsterorganisasjon.
Global Inernet Liberty Campaign
Internet Free Expression Alliance


Internett-historie og historiske dokumenter

History of the Internet Artikkelsamling om Internetts historie på ISOCs hjemmeside.
Crime and Puzzlement. Av John Perry Barlow - en av EFFs grunnleggere.


Diverse

Phrack Magazine
2600. The Hacker Quarterly
The Internet Engineering Task Force
Internet Society
Slashdot. News for nerds.