EFNs logo

Kontakt EFN

EFNs styre:
styret@efn.no

EFNs mediekontakt og nestleder, Bjørn Remseth:
Mobil: 4790 0184
Tema: Alt som haster.

EFNs leder, Thomas Gramstad:
thomas@efn.no
Mobil/Tel.: 4817 6875
Tema: Kopiering, fildeling, opphavsrett, frie lisenser, Creative Commons, musikk- og filmdistribusjon, overflodsøkonomi, brukerrettigheter, fri programvare.

Knut Yrvin, styremedlem:
Mobil: 9347 9561
Tema: Allmennkringkasting, nettnøytralitet, fri programvare, produsenteid programvare, programvarepatenter, produktinnlåsing, brukerrettigheter og programvarelisenser, kopiering og opphavsrett.

Geir Isene, styremedlem:
Mobil: 4550 2470
Tema: Wikileaks, nettnøytralitet, fri programvare, produsenteid programvare, programvarepatenter, produktinnlåsing, brukerrettigheter og programvarelisenser, kopiering og opphavsrett, musikk- og filmdistribusjon.

Per Inge Østmoen, styremedlem:
Mobil: 4735 2097
Tema: Overvåkning, personvern, fri programvare, programvarepatenter, produktinnlåsing, brukerrettigheter og programvarelisenser, kopiering og opphavsrett, musikk- og filmdistribusjon.

Papirpost:

EFN
Postboks 66 Blindern
0313 Oslo

EFNs organisasjonsnummer: 985 090 394
EFNs bankkontonummer: 0539 1641 457


Sist oppdatert av   Thomas Gramstad     12. oktober   2012.

Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you