EFNs logo

Pressemelding:

FISKVIK OPPFORDRER TIL LOVBRUDD

Oslo, 29. januar 2003


EFN klager inn Sæmund Fiskvik til Konkurransetilsynet for oppfordring til brudd på Konkurranseloven.

I en artikkel i Dagsavisen 28. januar 2003, Hentes inn av tiden, tilgjengelig på nett: http://www.dagsavisen.no/kultur/2003/01/708210.shtml, oppfordrer den internasjonale platebransjens representant i Norge, Sæmund Fiskvik, til lovbrudd på Konkurranseloven:

Fiskvik tror intern æreskodeks og bransjemoral vil hindre at den etablerte bransjen begynner å gnage på hverandres skatter. - Jeg blir overrasket hvis Universal gir ut Elvis, det er en «gentlemans agreement» på dette feltet, men det kan jo komme en oppkomling. Men vi har en viss erfaring i platebransjen på at dette ikke er så interessant, sier Sæmund Fiskvik. Bransjeveteranen Audun Tylden støtter Fiskviks tro på bransjemoral og regner ikke med at vernetida blir et reelt problem. - Alle selskaper som er organisert i IFPI og FONO i Norge har en under hånden forståelse om at vi ikke går på hverandres beitemarker.

Å inngå prismanipulerende avtaler om verk i det fri er hverken en "gentlemen's agreement" eller bransjemoral, det er monopol- og kartellvirksomhet i strid med paragraf 3.1 og 3.3 i Konkurranseloven. EFN har derfor bedt Konkurransetilsynet om å komme med en offentlig uttalelse i sakens anledning eller gripe fatt i saken på annen måte.

Kontaktpersoner for denne pressemeldingen:

Thomas Gramstad
Epost: thomas@efn.no
Telefon: 2244 3683

Bjørn Remseth
Epost: rmz@efn.no
Mobil: 4790 0184


Dette dokumentets adresse:
http://efn.no/konkurranselovbrudd.html

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber
med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no.


Sist oppdatert av   Thomas Gramstad     29. januar   2003.

Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you