EFNs logoElektronisk Forpost Norge
Pb. 2631 Solli
0203 Oslo


Kultur- og kirkedepartementet                                         Oslo, 5. september 2003
Medieavdelingen
Pb. 8030 Dep
0030 Oslo


SPØRSMÅL OM TO FELLES ELLER OMFORENTE HØRINGSUTTALELSER

Av 126 høringsinstanser som ble invitert til å mene noe i høringen om ny åndsverklov er det bare Elektronisk Forpost Norge (EFN) som representerer musikk-kjøperne skriver NRK i en artikkel[1] i våren 2003. EFN har rundt regnet 700 medlemmer.

I et innlegg på vårt elektroniske forum fikk vi en kommentar på to av høringsuttalelsene til ny åndsverklov. Side 13 i høringsuttalelsen til Advokatforeningen[2] er i større grad ordrett likt avsnitt fra uttalelsen til Antipiratgruppen[3] fra side 5 og utover.

EFN spør om Kultur- og kirkedepartementet kan likebehandle høringsuttalelsene fra den «kommersielle» Antipiratgruppen og den «uavhengige og nøytrale» uttalelsen fra Advokatforeningen? Samtidig ber vi om at det klart vil fremgå i sammendraget hvordan Departementet vil bruke disse høringsuttalelsene i sitt arbeide i fremstillingen overfor lovgiver: Stortinget.

Vi er klar over at det ikke er så sjelden av man bygger på hverandres resonnementer selv om det ikke er så vanlig å klippe tekst uendret. EFN vil også spørre Advokatforeningen, som vi tror er den uavhengige parten, om de har en «omforent» uttalelse som samsvarer med den kommersielle Antipiratgruppen.

Vi vil også spørre Advokatforeningen og Antipiratgruppen om de ønsker å avgi en tilleggsuttalelse med et noe bredere perspektiv på saken. Vi viser da til Nærings- og handelsdepartementet som har lagt fram Nasjonal strategi for IT-sikkerhet[4]. Det amerikanske forsvaret[5], og EU[6] slår fast at samfunnet, bedrifter og privatpersoner er prisgitt fri og åpen programvare for å sikre seg mot kyberangrep, samt styrke personvern og sikker kommunikasjon med industrihemmeligheter. Vi viser også til at Sosialdepartementet nylig har lagt fram Stortingsmelding 40[7] om mål og tiltak i politikken for personer med nedsatt funksjonsevne. Regjeringens mål er:

Vedlagt nettadresser til omtalte dokumenter:

[1] http://www.nrk.no/magasin/musikk/nyhende/bransje/2666376.html
[2] http://odin.dep.no/archive/kkdvedlegg/01/07/andsv044.pdf
[3] http://odin.dep.no/archive/kkdvedlegg/01/06/Antip010.pdf
[4] http://www.dep.no/archive/nhdvedlegg/01/06/Nasjo006.pdf
[5] http://www.egovos.org/pdf/dodfoss.pdf
[6] http://fas.org/irp/program/process/europarl_draft.pdf
[7] http://odin.dep.no/sos/norsk/publ/stmeld/044001-040005/index-hov007-b-f-a.html
[8] http://www.w3.org/WAI/

Kopi til Advokatforeningen og Antipiratgruppen.

EFNs saksbehandler: Knut Yrvin <knuty@skolelinux.no> / 908 95 765.


Med vennlig hilsen,


Thomas Gramstad
thomas@efn.no
(leder for EFN)


Dette dokumentets adresse:
http://www.efn.no/kkd01.html

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber
med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no.


Sist oppdatert av   Thomas Gramstad     5. september   2003.

Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you