EFNs logo

PRESSEMELDING

Oslo 1. juni 2000

GROVT OVERTRAMP FRA JUSTISMINISTEREN I "DVD-SAKEN"

Justisministerens uttalelser til pressen om den såkalte "DVD-saken" har vakt stor oppsikt i det norske informatikkmiljøet.

Det er mange som syntes at DVD-Jon var tøff da han knakk koden, men det er ødeleggende for næringslivet hvis man aksepterer den typen ødeleggelser. Vi må gjøre noe med budskapet og forståelsen, sa justisministeren.

Ifølge nettavisene digi.no og vg.no <1> har vi altså en justisminister som synes det er uproblematisk å forskuttere utfallet av en mulig straffesak, og det før det er tatt ut tiltale.

EFN reagerer kraftig på disse uttalelsene.

SAKENS BAKGRUNN

I vinter ble norsk politi forledet til å foreta ransaking og beslag hos en norsk 16-åring, såvidt man kan forstå på bakgrunn av en henvendelse fra en amerikansk organisasjon for rettighetshavere til åndsverk. Mistanken skal ha gått på piratkopiering av DVD-filer eller medvirkning til slik virksomhet.

De fakta som er kjent i saken, er nokså enkle. Jon Johansen har deltatt i en internasjonal gruppe av programmerere som via internett har samarbeidet om å lage programvare for å spille av krypterte data fra DVD-plater.

Gruppen hevder at formålet kun har vært å gjøre det mulig å spille av DVD-plater også på datamaskiner som kjører operativsystemer som har så liten markedsandel at utstyrsleverandørene ikke bryr seg med å tilby støtte.

Den amerikanske rettighetshaverorganisasjonen hevder at alle avspillingsmekanismer, inkludert programvare for avspilling må være fremstilt med gyldig lisens fra konsortiet for DVD-spesifikasjonen.

Den amerikanske organisasjonen påstår at det "DVD-Jon" og hans samarbeidspartnere har gjort, bare kan være ledd i forsøk på piratkopiering av DVD-plater.

EFN MENER

KILDER

<1>
http://digi.no/digi98.nsf/pub/dd20000529144800TKW7066758221
http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=7730049

<2>
http://www.eff.org/pub/Intellectual_property/DVD/20000118_bing_norway_law_decl.html

KONTAKTPERSONER

Bjørn Remseth rmz@dunk.follo.net 9134 1332
Thomas Gramstad thomas@ifi.uio.no 2244 3683
Egil Kvaleberg egil@kvaleberg.no 2252 3641/9202 2780

Dette dokumentets adresse:
http://www.efn.no/justis-pressemelding00.html

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber
med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no.


Sist oppdatert av   Thomas Gramstad     15. mars   2002.

Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you