EFNs logo
 
 
[English version of this page here]

NETTINFORMASJON OM JON JOHANSEN-SAKEN

Jon Lech Johansen

Høsten 1999 ble sperren som forhindrer «uautorisert» avspilling av DVD-plater knekket av blant andre Jon Lech Johansen («DVD-Jon») for å gjøre det mulig å se DVD-filmer under operativsystemet Linux. Dataprogrammet som gjorde dette mulig ble kalt «DeCSS» og offentliggjort på Internett. Dette medførte at han ble saksøkt av DVD Copy Control Association i USA, pågrepet av norsk politi og anmeldt av Økokrim etter Straffelovens §145 som blant annet lyder:

«Den som uberettiget bryter brev eller annet lukket skrift eller på liknende måte skaffer seg adgang til innholdet, eller baner seg adgang til en annens låste gjemmer, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder.»

Han ble frikjent på alle punkter i Oslo tingrett 7. januar 2003, men 20. januar anket Økorim saken opp for lagmannsretten. Denne anken ble forkastet 2003-12-22 i Borgarting lagmannsrett og frifinnelsen ble dermed opprettholdt. Økokrim offentliggjorde 2003-01-05 at dommen ikke vil bli anket, og saken er etter fire år endelig avsluttet.

Søksmålet har fått stor omtale i medier verden rundt, og denne siden inneholder referanser til en god del av disse. Lenkene er sortert omvendt kronologisk, med de nyeste artiklene først.

INNHOLD

1. SØKSMÅLET OG DOMSAVSIGELSER

2. JON JOHANSEN-SAKEN I NORSKE MEDIA

2.1 NYHETER

2.2 KOMMENTARER

2.3 INTERVJU/NETTMØTER

2.4 DISKUSJONER

2.5 SAMLESIDER I NORSKE MEDIA

2.6 ANDRE ARTIKLER, IKKE NØDVENDIGVIS DIREKTE RELATERT TIL SAKEN.

2.7 AV DEN MINDRE SERIØSE SORTEN

3. JON JOHANSEN-SAKEN I UTENLANDSKE MEDIA

3.1 NYHETER

3.1.1 UTENLANDSKE REFERAT FRA RETTSAKEN

3.2 KOMMENTARER OG LESERINNLEGG

3.3 INTERVJU

3.4 DISKUSJONER OG ARTIKLER PÅ USENET OG MAILINGLISTER

3.5 SAMLESIDER I UTENLANDSKE MEDIA

3.6 ANDRE ARTIKLER, IKKE NØDVENDIGVIS DIREKTE RELATERT TIL SAKEN.

3.6.1 ARTIKLER OM DMCA

4. RETTIGHETSORGANISASJONER OM SAKEN

4.1 ELEKTRONISK FORPOST NORGE

4.2 ELECTRONIC FRONTIER FOUNDATION

4.3 IP JUSTICE

4.4 LIGNENDE ORGANISASJONER

4.5 ANDRE STØTTEAKSJONER

5. MAILINGLISTER

6. INTERNETTSØK

7. DECSS-KODEN

8. ER DET NOE SOM MANGLER?

Vet du om en eller flere artikler som mangler, men som du synes burde være her? Vennligst skriv inn adressene i tekstfeltet nedenfor, gjerne med en beskrivelse av hva de inneholder og trykk «Send kommentar». Vi vil deretter legge det inn i listen så snart som mulig. Rapporter om feil i lista eller forslag til forbedringer mottas også med takk.

Noen av linkene er overstrøket, dette betyr at de enten er utgått eller er flyttet andre steder. Hvis du finner artikkelen igjen, vennligst si fra om hvor den har havnet.

Tekst: 

 


Dette dokumentets adresse:
http://www.efn.no/jonjohansen.html

Copyleft Elektronisk Forpost Norge 2002–2004

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber
med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no


Sist oppdatert av   Øyvind A. Holm   2004-05-18 10:44:54 +0200

Creative Commons License

Dokumentet er lisensiert under en Creative Commons-lisens.

Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech!Best Viewed With Any BrowserValid XHTML 1.0!Frames Free! Ribbon Campaignwww.linux.org — a GNU and better computer for you