EFNs logo

GJØROKRATI OG FRIVILLING INNSATS I EFN

Creative Commons License
Dette verk er lisensiert under en
Creative Commons Navngivelse-Ikkekommersiell-Del på samme vilkår 3.0 Norge lisens.

Dette dokumentet beskriver hvordan frivillig innsats i EFN organiseres og forklarer begrepet "gjørokrati".

EFN er et gjørokrati. Hva er er gjørokrati, og hva innebærer det for arbeidet i EFN?

Kort oppsummert er systemet i EFN slik:

  1. Du spør deg selv hva du vil/kan gjøre som medlem i EFN.
  2. Du spør (styret) om lov til å gjøre dette (dersom det er nødvendig, f.eks. ved utspill og uttalelser i EFNs navn).
  3. Du utfører arbeidet og evt. rapporterer tilbake til styret og/eller EFNs fora.

I en del tilfeller er det nødvendig å spørre styret, f.eks. når det gjelder å publisere ting i EFNs navn, arrangere eventer i EFNs navn etc. Når det gjelder web-arbeid er det i hovedsak webansvarlige som bør spørres.

Du kan også informere styret om at du kan være en ressursperson som har kompetanse om et emne som du kan bidra til (eller ønsker å jobbe med for å lære mer om). Da kan du kanskje bli spurt om ting i fremtiden. Ved å melde inn dine interesse- og kunnskapsområder til EFN vet vi hvem vi kan spørre om å bidra i ulike sammenhenger

Punkt 2 sikrer at EFN uttaler seg noenlunde enhetlig utad og at utspill og aktiviteter i EFNs navn er i overensstemmelse med EFNs formål.

STYRET OG GJØROKRATIET

Dette innebærer at EFNs styre er et kontaktpunkt for koordinering, godkjenning av aktiviteter, og formidling av informasjon, invitasjoner osv. EFNs styre er også et filter mellom offentligheten og EFNs interne diskusjoner og fora, og er kontaktpunkt for media og andre eksterne henvendelser til EFN.

Et gjørokrati innebærer at de som gjør noe, i stor grad også er de som bestemmer over prosessen, dvs. bestemmer hva som skal gjøres og hvordan. Den som gjør noe får altså stor makt over prosessen og utformingen. Gjørokrati er vanlig bl.a. i mange fri programvare-prosjekter og i andre grupper og prosjekter som er basert på frivillighet, dugnadsånd og felles verdier og målsetninger. Gjørokrati innebærer ofte at den som foreslår noe får ansvar for gjennomføringen av forslaget!

DU OG GJØROKRATIET

En gjørokratisk kultur innebærer vanligvis lav toleranse for hyppig klaging fra personer som ikke selv vil bidra aktivt. Gjørokrater forventer at de som er misfornøyd med noe vil ønske å bidra til å løse mangelen eller problemet det klages over. I frivillig arbeid er det gjerne nettopp innsats/tid/aktivitet som er både mangelvare og det som skal til for å løse problemet.

Om det er noe du savner eller er misfornøyd med i EFN har du flere alternativer, f.eks. disse:

KILDER

Her kan du lese mer om gjørokrati:
http://www.wiki.guff.no/index.php?title=Gj%C3%B8rokrati
http://www.skolelinux.no/~finnarne/slxweb/no/about/organization/working_principles/index.html
http://jegskalbare.blogspot.com/2007/02/forsvar-etter-source-og-development.html

Do-ocracy:
http://www.communitywiki.org/en/DoOcracy
http://adamblog.heroku.com/past/2009/7/28/doocracy/
http://www.wordnik.com/words/do-ocracy
http://www.facebook.com/group.php?gid=75917072231&v=info

Hacker-kulturen og dens verdier:
http://stian.atlantiscrew.net/doc/hacker-howto.html#hacker_innstilling
http://en.wikipedia.org/wiki/Hacker_ethic
http://www.acrewoods.net/free-culture/the-hacker-ethic-and-meaningful-work
http://www.linuxjournal.com/article/4690


Dette dokumentets adresse:
http://www.efn.no/gjoerokrati.html

Forfatterens adresse:
thomas@gramstad.no

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber
med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no.


Sist oppdatert av   Thomas Gramstad     29. januar   2010.

Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you