English version of this press release EFNs logo

PRESSEMELDING:
EFN KREVER FRIFINNELSE OG
FULL OPPREISNING FOR JON JOHANSEN

Oslo, 11. januar 2002

Borgerrettighetsorganisasjonen Elektronisk Forpost Norge (EFN) registrerer at Økokrim, etter to år med etterforskning, har tatt ut tiltale mot Jon Lech Johansen i DVD-saken. Økokrim, ved Inger Marie Sunde, hevder overfor NTB at det er allmenne hensyn som gjør at denne saken krever påtale.

EFN mener påtalemyndigheten i denne saken handler i strid med allmenne hensyn og bidrar til å undergrave og utslette vesentlige forbrukerrettigheter. De lar seg ukritisk styre av interessene og lobbyvirksomheten til amerikansk film- og underholdningsindustri.

Jon Johansen med flere har laget et program (DeCSS) som gjør det mulig å kunne avspille en DVD-plate på datamaskiner som f.eks. har operativsystemet Linux installert. DeCSS omgår dermed den innprogrammerte brukssperren CSS. Det vesentlige i denne saken er at CSS er en avspillingssperre, og ikke en kopisperre. CSS hindrer altså en kunde i å avspille sin lovlig innkjøpte DVD-plate på kundens egen selvvalgte spiller. Slike avspillingssperrer reduserer ikke bare verdien av DVD-plater for kunden, de krenker også kundens rett til selv å bestemme hvor, når og på hva kunden vil spille sine plater.

CSS hindrer forøvrig ikke kopiering av DVD-plater, og kan derfor ikke oppfattes som en beskyttelse mot piratkopiering. Kjernen i saken mot Jon Johansen er at den amerikanske film- og underholdningsindustrien har lobbyet frem lovverk som gjør det ulovlig å omgå alle typer digitale brukssperrer, både avspillings- og kopisperrer. Dermed undergraves og oppheves forbrukernes rett til både å selv velge avspillerutstyr såvel som retten til å fremstille private kopier til eget bruk. Dette er analogt med f.eks. et lovforbud mot å kopiere musikk fra en plate til en kassett for å høre på i bilen eller på hytta, eller for å lage en kassett med selvvalgt musikk.

Dessverre pågår det en svært skadelig og farlig trend der alle typer digitale medier og innhold belegges med brukssperrer (kopi- og avspillingssperrer). Grunnen til at dette skjer er underholdningsindustriens ønsker om økonomisk gevinst ved å tvinge forbrukerne til å (1) kjøpe avspillerutstyr til kunstig høye priser (billigere produkter sperres ute og hindres i å konkurrere om markedet ved hjelp av brukssperrene) og (2) kjøpe mange eksemplarer av samme verk (et eksemplar hjemme, et til å ha i bilen, et til å ha på hytta, et til å ha på mobilen...).

EFN mener at siktelsen mot Jon Lech Johansen er skremmende og forbrukerfiendtlig, da en dom i denne saken vil føre til kriminalisering av vanlige og vesentlige forbrukerrettigheter. En frifinnelse av Jon Johansen vil derimot være en seier for forbrukerne, og et skritt i riktig retning for å gjenreise forbrukernes rettigheter og interesser. Jon Johansen er uskyldig og må frikjennes med full oppreisning.

Kontaktpersoner for denne pressemeldingen:

Bjørn Remseth (leder for EFN)
Epost: rmz@rmz.priv.no
Mobil: 9134 1332

Knut Yrvin (styremedlem)
Epost: knuty@objectware.no
Tel.: 2232 0202

Les også EFNs notat om DVD-sakens bakgrunn:
http://www.efn.no/dvd-notat.html


Dette dokumentets adresse:
http://www.efn.no/frifinnjon-pressemelding01-2002.html

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber
med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no.


Sist oppdatert av   Thomas Gramstad     14. mars   2002.

Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you