EFNs logo

EFNs studentgruppe


EFNs studentgruppe ved Universitetet i Oslo arrangerer møter og debatter på universitetet om aktuelle IT-politiske spørsmål og arbeider for å øke oppmerksomheten om og refleksjon rundt disse. Arrangementer og aktiviteter bekjentgjøres ved oppslag, via EFN-listen og i studentavisen Universitas.Sist oppdatert av   Thomas Gramstad     9. mars   2002.

Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you