English version of this article EFNs logo

ER E-BØKER EN TRUSSEL MOT FRIHETEN?

Copyright 2000 Richard M. Stallman
Verbatim kopiering og redistribusjon av hele denne artikkelen er tillatt i et hvilket
som helst medium på betingelse av at denne notisen og copyright-notisen er bevart.

Communications of the ACM, Mars 2001.


Oversatt til norsk av Thomas Gramstad
LINUXmagasinet nr. 4 2001

I 1997 publiserte Communications of the ACM en science fiction-novelle av meg med tittelen Retten til å lese. Novellen beskriver en verden 50 år inn i fremtiden der det er ulovlig å låne bort bøkene dine til en venn. Dette er nå i ferd med å skje, raskere enn jeg forutså.

Kanskje du har lagt til merke til mye hype om e-bøker i år. Grunnen til dette er utvilsomt at forleggerne er ivrige etter å skape den nye verdenen de drømmer om. En verden der du ikke lenger har friheten til å kjøpe en bok i en bruktbokhandel, låne den til en venn, låne den i et bibliotek, og ikke en gang kan kjøpe den uten å etterlate elektroniske spor i en kommersiell database som lagrer din identitet og hvilken bok du har kjøpt. (Den grundige overvåkningen som FBI lengter etter men ikke tør å be om vil bli etablert for dem under dekke av copyright- håndhevelse og vil samtidig bli brukt til telemarketing.)

Det å lese bøker på en datamaskin behøver ikke å true vår frihet, men forleggerne bruker e-bøker som en anledning til å ta fra oss de ovennevnte frihetene. Forleggerne ønsker ganske enkelt å fjerne disse frihetene fra alle bøker, men akkurat dét ville være for opplagt og vekke for mye motstand. Derfor har de funnet en mer intelligent strategi: å lansere e-bøker som et "nytt" medium der disse frihetene "aldri" har eksistert, for deretter i kommende år å gradvis fjerne papirbaserte bøker til fordel for e-bøker.

Ved å bruke kryptering og vannmerkesystemer håper forleggerne å knytte hvert eksemplar av en bok til en bestemt person, og å hindre alle andre i å lese eksemplaret. Forleggerne håper at mange vil synes at "avansert teknologi" er så spennende at de vil gi fra seg frihet for å kunne bruke teknologien. Samtidig rekrutterer de businesspartnere som kan legge press på de bokkjøperne som måtte vise seg å være mindre villige eller interesserte for at disse også skal godta e-bøkene og deres innebygde restriksjoner. For eksempel har en tannlegeskole allerede lagt planer om å kreve at studentene skal ha lærebøker som er e-bøker.

Dersom vi lesere verdsetter avansert teknologi eller bekvemmelighetene den kan gi oss mer enn vår frihet så vil vi miste friheten. Alternativet er å si nei til e-bøker som gir oss mindre frihet enn papirbaserte bøker. Det er dét jeg kommer til å gjøre. Gjør som meg og reis din stemme i protest mot forleggernes planer, så kan vi kanskje klare å bevare vår frihet.

I juli 2000 var det en skribent som kontaktet meg for å skrive en profil-artikkel om meg som skulle publiseres i en e-bok. Forleggeren håpet å kunne utgi denne e-boken tidlig for å stimulere økt anerkjennelse av e-bøker. Jeg sa meg villig til å delta, dersom e-boken ble utgitt på en slik måte at den ivaretok leserens frihet; skribenten regnet med å kunne oppnå dette og forpliktet seg til det.

Men da tiden var inne til å fastsette alle detaljene, viste det seg umulig å bli enige. Forleggeren hadde bestemt seg for å publisere en kryptert, sporbar e-bok med vannmerke, og tilbød bare én innrømmelse, å samtidig publisere en mindre fancy utgave uten restriksjoner. Jeg kom til den konklusjon at min deltagelse ville være av det gode kun dersom denne e-boken ble gjort utvetydig mye mindre restriktiv enn det som var planlagt; derfor sa jeg nei til å delta i prosjektet.

Pussig nok viste forleggernes representanter forbauselse over at jeg aktet å ta en reell avgjørelse basert på mine synspunkter, til tross for at de kjente disse. Tilsynelatende forventer de at kritikk av forretningspraksis er en rent teoretisk affære - noe som ikke gjenspeiles i personlige beslutninger, og som ikke anvendes på deres aktiviteter.

*

Richard Stallman lanserte bevegelsen for fri programvare i 1984 da han begynte å utvikle GNU operativsystemet. Kjernen, Linux, som ble utviklet av Linus Torvalds i 1991, fylte det siste hullet i GNU-systemet, og resulterte i GNU/Linux operativsystemet.

www.gnu.org


Dette dokumentets adresse:
http://www.efn.no/ebokfrihet.html

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber
med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no.


Sist oppdatert av   Thomas Gramstad     9. mars   2002.

Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you