EFNs logo

EFNs faktaliste om DVD-saken

Copyright Lars Gården og Thomas Gramstad 2002
Dette dokumentet er tilgjengelig under GNU Free Documentation License.


1. Hva har Jon Lech Johansen gjort?

Han har har vært med på å utvikle et program ved navn DeCSS. DeCSS er et program for Windows som gjør det mulig å kopiere innholdet av en DVD-plate til datamaskinen din.
DeCSS var også et viktig skritt på veien til å lage en fri DVD-spiller for operativsystemet Linux.

DeCSS leser ut og dekrypterer innholdet på en DVD-plate. Det er alt DeCSS gjør. Resultatet av dette er et sett med "ubeskyttede" videofiler på harddisken til den som har brukt programmet.

Når man først har disse filene på PC'en er det opp til den som eier maskinen hva hun eller han gjør videre med dem - enten lovlig bruk som avspilling, back-up eller privat kopiering, eller ulovlig bruk som piratkopiering og distribuering.

DeCSS kan altså inngå i en prosess med ulovlig kopiering - alle verktøy kan misbrukes. Dette er likevel uvanlig, da DeCSS ikke er nødvendig for å kunne kopiere en DVD-plate (hverken lovlig eller ulovlig). For å kopiere en DVD-plate til en annen DVD-plate kan man bare ignorere krypteringen, og lage en ren kopi, en klonet kopi av originalen. Når så kopien avspilles vil den bli dekryptert i DVD-spilleren på lik linje med originalen. DVD-spilleren kan ikke skille mellom originalen og en eksakt lik kopi.

Dette betyr at poenget med DeCSS ikke er å kopiere DVD-platen, men derimot å kunne bruke datamaskinen som DVD-spiller. Derfor er DeCSS et verktøy for avspilling - et verktøy for å velge spiller - og ikke et verktøy for kopiering, selv om kopiering nødvendigvis inngå i prosessen, for å gjøre innholdet tilgjengelig for datamaskinen, slik at denne kan brukes som DVD-spiller.

Hvorfor skal det være forbudt å velge eller lage sin egen spiller?

En klonet DVD-plate (bit-for-bit-kopi) er som nevnt lik originalen og vil følgelig kunne spilles av i DVD-spillere på akkurat samme måte som originalen. Det er slik den ulovlige kopieringen i stor stil i f.eks. en del land i den tredje verden foregår (en annen metode er filming med kamera direkte fra skjermen). Det bør likevel nevnes at en slik klonet kopi ikke kan lages med vanlig forbrukerutstyr. Den viktigste grunnen til det er at brennbare DVD-plater som man får kjøpt i butikken har området der krypteringsnøklene er lagret på platen overskrevet. Dermed blir ikke kopien lik originalen - den mangler nøklene til originalen og vil dermed ikke kunne spilles på en lisensiert DVD-spiller. DeCSS kan brukes for å omgå denne hindringen.

2. Er ikke DeCSS et brudd på Åndsverkloven?

Nei, ikke uten videre.

Det er riktig at DeCSS gjør det enklere å piratkopiere, men programmet kan også brukes for fullstendig lovlige handlinger som for eksempel å ta en sikkerhetskopi av filmene dine, ta en kopi til den bærbare datamaskinen din (som ikke har et eget DVD-drev) slik at du kan se på en film du eier mens du er på reise eller konvertere filmen til et annet format slik at du kan se på den med annet utstyr.

3. Hva er Jon tiltalt for?

Jon er ikke tiltalt for brudd på Åndsverkloven. Han har heller ikke blitt tiltalt for medvirkning til brudd på Åndsverkloven. Han er tiltalt for brudd på Straffelovens §145 og for medvirkning til brudd på samme.

4. Hva er Straffelovens §145?

Det er den som sier at det er ulovlig å gå til naboens postkasse og åpne posten hans uten lov. I 1987 ble denne paragrafen utvidet til også å gjelde datainnbrudd - det å bryte en digital sperre for å skaffe seg uberettiget tilgang til data er forbudt.

5. Har han ikke vært med på å bryte en sperre?

Jo, forsåvidt har han det. Men det å bryte en sperre er ikke automatisk ulovlig. Det er ikke ulovlig å dirke opp din egen dør hvis du har mistet nøkkelen. Det er ikke ulovlig å åpne naboens post hvis han har gitt deg lov til det. For å kunne bli dømt etter §145 så må Jon, ved å bryte en sperre, ha skaffet seg uberettiget tilgang til data, eller medvirket til at andre har gjort det samme. Saken handler altså om det å skaffe seg tilgang til innholdet på en DVD-plate som man har i sin lovlige besittelse som sin eiendom kan regnes som det samme som å åpne naboens post, eller om det kan regnes som "lovlig innbrudd på egen eiendom" (som å dirke sin egen dør).

6. Så denne saken handler altså om hvorvidt man har rett til tilgang til innholdet på DVD-platene man eier eller ikke?

Korrekt. Eller for å si det på en litt annen måte - spørsmålet er om man er berettiget eller ikke berettiget til å bruke utstyr som ikke er godkjent av filmbransjen for å kikke på innholdet av de DVD-platene man eier. Skal det være lovlig, eller skal det være straffbart, å bryte seg inn på sin egen eiendom? I tiltalen forfekter Økokrim det synet at: "Adgangen var uberettiget fordi DVD-filmene var solgt med forutsetning om at brukeren skulle bruke autorisert avspillingsutstyr".

7. Hva menes med "autorisert avspillingsutstyr"?

Da DVD-standarden ble utarbeidet ønsket Hollywood kontroll over teknologien. Måten de gjorde det på var å legge inn en teknisk sperre i DVD-formatet, kalt "CSS". For å lage en DVD-spiller som kan spille av filmer som bruker CSS, så trenger man en kodenøkkel og en beskrivelse av hvordan CSS fungerer. For å få dette må spillerprodusenter inngå en lisensavtale. Denne lisensavtalen inneholder en del krav til hvordan spilleren skal oppføre seg, blant annet kravet om regionsperre samt at spilleren ikke skal ha noen ubeskyttede digitale utganger. En "autorisert spiller" er med andre ord en spiller som overholder de kravene Hollywood har satt, og som de håndhever med et lisensregime samt trusler om å saksøke de som på egenhånd finner ut av hvordan formatet fungerer og lager verktøy som ikke er kontrollert av denne lisensavtalen.

Det koster nærmere en million dollar å lisensiere CSS for å lage en spiller. Og fortsatt er det amerikansk filmindustri som bestemmer om du overhodet får lov!

Det hadde vært ille nok om det var et uavhengig organ, f.eks. et FN-organ, som satt og distribuerte rettighetene til å lage spillere. Men det er ikke engang det. Det er absurd at det skal være forbudt å lage DVD-spillere - vanlige verktøy og spillere bør kunne lages av hvem som helst.

8. Så dette handler mer om kontroll av digitale formater enn om piratkopiering?

Ja. Hvis Økokrim får medhold i sitt syn så vil det bety at du ikke er berettiget til å bruke noe annet enn de verktøyene som den som har laget det digitale formatet har godkjent for å se, høre, lese, kopiere eller på annen måte behandle digitale åndsverk som du har kjøpt. Det vil medføre et lovbeskyttet monopol på digitale formater, og vi vil miste muligheten til å bruke valgfritt utstyr - eller endog friheten til å lage vårt eget utstyr - for å lese E-bøker, lytte til digital musikk eller se digitale filmer i fremtiden.

9. Har ikke Johansen, ved å gjøre DeCSS tilgjengelig, medvirket til å gjøre det mulig for tredjepart å få uberettiget tilgang til innholdet? Dvs., hvis den som bruker DeCSS gjør innholdet av DVD-platen tilgjengelig på Internett, får ikke de som laster ned filmen uberettiget tilgang til den?

Det korte svaret er nei. Dette er eventuelt et brudd på Åndsverkloven, men det er ikke straffbart etter Straffelovens §145.

Fra tiltalen kan man lese: "Ved det beskrevne forhold brøt Jon Lech Johansen kopibeskyttelsen på DVD-filmene og skaffet seg og andre adgang til dataene på DVD-platene i ubeskyttet form. Adgangen var uberettiget fordi DVD-filmene var solgt med forutsetning om at brukeren skulle bruke autorisert avspillingsutstyr og respektere kopibeskyttelsen. Tilegnelsen av filmene i ubeskyttet form har voldt skade fordi rettighetshaverne ikke lenger har vern mot uberettiget spredning av filmene."

For å bli dømt etter §145 må han, eller andre, som har brukt DeCSS ha skaffet seg uberettiget tilgang til innholdet.

Man kan f.eks. ikke straffes etter §145 hvis man har fått lov av naboen til å åpne posten hans og deretter sender noen graverende bilder man finner til VG. I dette eksemplet er tilgangen berettiget (naboen har gitt deg lov), men det at du sender bildene til VG kan eventuelt utgjøre brudd på andre lover. §145 handler om berettiget/uberettiget tilgang, ikke om hva som skjer etter at man har skaffet seg tilgang.

Dette betyr at hvis du bruker DeCSS til å kopiere ut en film fra en DVD-plate du har og deretter legger filmen ut på nettet, så kan du bli tiltalt for brudd på Åndsverkloven - men ikke for brudd på Straffelovens §145 (med mindre retten er enig med Økokrim om at man ikke er berettiget tilgang til innholdet på DVD-platene man eier.

KILDEMATERIALE:

Tiltalen:
http://www.nanocrew.net/DeCSS/norway/

Straffelovens §145:
http://www.lovdata.no/all/tl-19020522-010-017.html#145

Frikjenn Jon Lech Johansen! (EFNs kampanjeside og lenkesamling om saken)
http://www.efn.no/jonjohansen.html


Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber
med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no.

Dette dokumentets adresse:
http://www.efn.no/dvdsak-faq.html

Forfatternes adresser:
larsg@eurorights.org
thomas@gramstad.no


Sist oppdatert av   Lars Gaarden     12. desember   2002.

Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign www.linux.org - a GNU and better computer for you