EFNs logo

PRESSEMELDING

EFN TAKKER OG ØNSKER JON LECH JOHANSEN LYKKE TIL

Oslo, 1. desember 2003

Denne uken begynner en ny runde i Økokrims ulykksalige trakassering av Jon Lech Johansen, via rettsapparatet.

En uke før han skal møte i retten, lanserer Jon Lech Johansen et program som omgår kopisperren på Apples musikkformat AAC, som Apple benytter i sin musikkavspiller QuickTime og i musikktjenesten iTunes. Programmet, som heter QTFairUse: QuickTime for Windows AAC memory dumper muliggjør dermed at folk fritt kan utøve sine rettigheter over musikk de har kjøpt eller fått i gave, og er lagt ut som åpen kildekode på Jon Lech Johansens private weblog.

EFN vil takke Jon Lech Johansen for at han står på og fortsetter å gjøre samfunnsnyttig arbeid til glede for oss alle, og ikke lar seg kue eller velger minste motstands vei, som sikkert mange andre ville ha gjort. Hans arbeid bør belønnes med priser og medaljer, ikke med rettssaker og trakassering. Vi ønsker "DVD-Jon" lykke til med rettssaken såvel som med hans fremtidige arbeid, og forventer at Odd Einar Dørum ved Justis- og Politidepartementet kritisk gjennomgår Økokrims villfarne prioriteringer i "saker av prinsipiell art med behov for rettspraksis".

EFNs kampanjeside for og lenkesamling om Jon Lech Johansen:
http://efn.no/jonjohansen.html

Kontaktpersoner for denne pressemeldingen:

Bjørn Remseth (nestleder og mediekontakt)
Epost: rmz@efn.no
Mobil: 4790 0184

Thomas Gramstad (leder for EFN)
Epost: thomas@efn.no
Tel.: 2244 3683

Dette dokumentets adresse:
http://www.efn.no/dvd-pressemelding01.html

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber
med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no.


Sist oppdatert av   Thomas Gramstad     29. november   2003.

Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you