EFNs logo

PRESSEMELDING

Oslo, 26. januar 2000

EFN SER PÅ DVD-SAKEN SOM ET OVERTRAMP

16-åringen Jon Johansen, kjent for å ha publisert et program for å knekke DVD-koden, har sammen med sin far, Per, blitt utsatt for en razzia initiert av Økokrim. Bakgrunn skal være en siktelse som er tatt ut basert på opplysninger og søksmål fra organisasjonen DVD-CCA i California.

Jon Johansen har publisert et program kalt DeCSS for avspilling av DVD-plater på en PC. DVD-platene har en kryptering kalt CSS som er ment å gjøre det umulig å avspille disse platene på annet enn avspillingsutstyr som er laget i henhold til avtale med DVD-CCA.

Det hevdes fra Økokrim og DVD-CCAs norske advokat at det programmet Johansen har publisert gjør det mulig for andre urettmessig å kopiere DVD-plater, og at dette er bakgrunn for siktelsen.

Ved å studere realitetene i dette, viser det seg at programmet kun muliggjør avspilling av DVD-plater. Teknisk sett kan programmet også inngå i en kopieringsprosess, men dette blir sideordnet fordi:

Jim Cardwell fra Warner Home Video innrømmer nettopp dette i et intervju med CNN: http://www.lemuria.org/DeCSS/decss.html. En annen bakgrunnsartikkel om dette finnes på: http://dephile.hypermart.net/dvdinfo.html.


PRIVAT BRUK AV DVD-PLATER

Når man har kjøpt et eksemplar av et videogram (DVD-plate) til privat bruk, har man - både etter norsk og amerikansk lov - kjøpt seg retten til å avspille filmen hos seg selv. I og med at en DVD-film ikke er et dataprogram, har man etter norsk åndsverkslov også eksplisitt anledning til å ta kopier for eget bruk, ja til og med gi kopier til venner. Johansen har publisert et program som lar ham avspille lovlig innkjøpte DVD-plater på datamaskinen sin uten å måtte bruke en DVD-spiller. Dette er godt innenfor loven, fordi han har kjøpt DVD-platen og dermed rettighetene til privat bruk av innholdet.

Mht. forhold til Åndsverkloven, kan det nok heller hevdes at DVD-CCA selv er på tynn grunn. Med sin kryptering søker de å ta fra Jon Johansen hans soleklare rett til å avspille og disponere til privat bruk de eksemplarer av DVD-videogram som han har kjøpt i henhold til de rettighetene Åndsverksloven gir.


BEDRIFTSHEMMELIGHETER

Straffelovens paragraf 145 gjør det forbudt å bryte seg inn for å få tak i informasjon, men det faller på sin egen urimelighet at denne paragrafen skulle ha anvendelse for eget eksemplar av noe man lovlig har kjøpt og tilegnet seg. Jon Johansen anklages dermed for å bryte seg inn på sin egen eiendom.

Jan Johansen har heller ikke inngått noen fortrolighetsavtale med DVD-CCA, og står derfor fritt til å publisere såkalte bedriftshemmeligheter som han på lovlig og redelig vis finner ut av.


ØKOKRIMS HÅNDTERING

EFN reagerer sterkt på Økokrims håndtering av denne saken, der Jon Johansen og hans far har blitt behandlet på en urimelig og krenkende måte som utgjør en fare for rettssikkerheten.

Saken blir ikke bedre i lys av at Økokrim desverre har et langt og trist rulleblad med tilsvarende overreaksjoner. Vi henviser i denne forbindelse til artikkelen Kafka på norsk av Gisle Hannemyr: http://home.sol.no/~gisle/kafka.html.


FORKORTELSER

CSS - Content Scrambling System
DVD-CCA - Digital Versatile Disc Copy Control Association (Organisasjon som har til formål å lisensiere CSS.) http://www.dvdcca.org/


KONTAKTPERSONER

Bjørn Remseth rmz@dunk.follo.net 9134 1332
Thomas Gramstad thomas@ifi.uio.no 2244 3683
Egil Kvaleberg egil@kvaleberg.no 2252 3641/9202 2780


Dette dokumentets adresse:
http://www.efn.no/dvd-pressemelding00.html

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber
med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no.


Sist oppdatert av   Thomas Gramstad     15. mars   2002.

Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you