EFNs logo

PRESSEMELDING:
EFN ØNSKER MERKING OG BOIKOTT
AV KRYPTERTE DVD-PLATER

Oslo, 10. mai 2000

EFN går inn for merking av krypterte DVD-plater som et tiltak mot DVD-industriens forsøk på å frata forbrukerne deres rettigheter, rettigheter som forbrukerne har krav på etter Åndsverkloven. Dette gjelder bl.a. retten til selv å velge avspillingsutstyr, og retten til fremstilling av eksemplar for privat bruk. DVD-selskapene prøver å hindre, til og med kriminalisere, utøvelse av disse rettighetene. EFN tar skarp avstand fra dette.

Det saken dreier seg om, kan illustreres ved å overføre eksemplet fra DVD til dagens VHS-spillere: Ta et selskap som produserer VHS videospillere, og som samtidig er stor produsent av film og musikk gjennom eierinteresser i film og platebransje. Tenk om de en dag gjorde en liten justering i sine videospillere og/eller videokassetter slik at en kjøpt videofilm fra selskapet kun kan avspilles i videospillere fra selskapet selv, og ikke i videospillere fra andre selskaper. Ville dette vært akseptabelt? Ville det vært akseptabelt å straffe en forbruker hvis denne kjøpte en videofilm fra dette selskapet på lovlig måte, og deretter justerte sin videospiller fra en annen produsent slik at filmen kunnes sees på denne videospilleren?

I DVD-verdenen kan videospilleren fra den andre produsenten være en datamaskin med Linux operativsystem og DVD-spiller. En slik kriminalisering av retten til å anskaffe og bruke (kjøpe eller bygge selv) sin egen videospiller er i strid med både vanlig rettsoppfatning og lovfestede rettigheter. Likevel prøver DVD-selskapene å tvinge gjennom en slik kriminalisering, slik vi f.eks. ser det i saken mot Jon Lech Johansen, som kun publiserte informasjon om hvordan man kan bygge sin egen DVD-spiller på en datamaskin med Linux.

EFN ser svært alvorlig på at forbrukernes rettigheter og interesser er i ferd med å bli fullstendig overkjørt av monopoletablerende og prisdrivende strategier som innebærer at forbrukernes rettigheter undergraves og svekkes.

EFN foreslår at Forbrukerrådet kommer på banen og inntar en aktiv rolle i forhold til å beskytte forbrukernes lovfestede rettigheter mot den uthulingen som nå finner sted pga. proprietære medieformater.

EFN ønsker at krypterte DVD-plater utstyres med merking som informerer forbrukerne om at platen er kryptert. Merking vil hjelpe forbrukerne til å finne frem til åpne, ukrypterte DVD-plater. EFN foreslår også at distributørene pålegges å informere kunder om hvilke av kundens normale rettigheter som innskrenkes ved kjøp av krypterte DVD-plater.

Videre oppfordrer EFN den enkelte forbruker - og vi er alle forbrukere - om å slutte seg til EFNs medlemmer i å boikotte krypterte DVD-plater, både ut fra egeninteresse og for å gi signaler til DVD-industrien om at forsøk på å begrense eller oppheve forbrukeres lovlige rettigheter er uakseptabelt.

Kontaktpersoner for denne pressemeldingen:

Bjørn Remseth (leder for EFN)
Epost: rmz@rmz.priv.no
Mobil: 9134 1332

Thomas Gramstad
Epost: thomas@gramstad.no
Tel.: 2244 3683

Egil Kvaleberg
Epost: egil@kvaleberg.no
Tel.: 2252 3641 / 9202 2780

Dette dokumentets adresse:
http://www.efn.no/dvd-merking.html

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber
med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no.


Sist oppdatert av   Thomas Gramstad     15. mars   2002.

Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you