EFNs logo

VIKTIGE BRUKERKRAV TIL DIGITALT MATERIALE

Creative Commons License
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License.

Svarene på disse spørsmålene er avgjørende for det digitale innholdets nåværende og fremtidige bruksverdi og for at du skal ha sikkerhet for at det aktuelle verket, enten det er kjøpt eller egenprodusert, skal være tilgjengelig og kunne brukes nå og i fremtiden. Det samme gjelder programvare eller IT-verktøy som du trenger for å ha tilgang til innholdet.


Dette dokumentets adresse:
http://www.efn.no/digitaltmateriale-kravliste.html

Forfatterens adresse:
Per Inge Østmoen

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber
med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no.


Sist oppdatert av   Thomas Gramstad     10. desember   2006.

Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you