EFNs logo
ÅPENT BREV:

EFN ØNSKER RETTSLIGE TILTAK MOT
"CD-PLATER" MED BRUKSSPERRER

Oslo, 21. mars 2002

Fra:         EFN Pb 2631 Solli 0203 Oslo
Til: Forbrukerrådet Rolf Wickstrøms vei 15     0486 Oslo
Forbrukerombudet     Pb 4597 Nydalen 0404 Oslo
Kopi til:     Sony Music Norge Pb 134 Økern 0509 OsloEFN klager med dette på Sonys bruk av brukssperrer (såkalte "kopisikringer") på CD-plater. Vi mener at dette er i strid med både Markedsføringsloven og Kjøpsloven og at det er grovt villedende å kalle disse produktene for CD-plater da de har betydelig redusert funksjonalitet i forhold til det CD-plater skal ha. Vi ber derfor om en vurdering av hvorvidt dette er ulovlig og/eller straffbart og om iverksetting av rettslige tiltak for å hindre Sonys villedende markedsføring av de kopisperrete CD-platene.

Vi vedlegger et notat (utredning) der vi utdyper disse punktene, og med kilder. I notatet prøver vi også i noen utstrekning å knytte våre poenger til de aktuelle lovparagrafene.

Med vennlig hilsen for EFN,

Thomas Gramstad           thomas@gramstad.no           2244 3683
Bjørn Remseth rmz@rmz.priv.no 4790 0184


Dette brevet finnes også på http://www.efn.no/d-platebrev.html


VEDLEGG:
EFN NOTAT: "CD"-PLATER MED BRUKSSPERRER KRENKER
FORBRUKERRETTIGHETER OG BØR LOVREGULERES

http://www.efn.no/d-platenotat.html

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber
med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no.


Sist oppdatert av   Thomas Gramstad     20. november   2003.

Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you