EFNs logo

BÅNDTVANG FOR DATAMASKINER?

Copyright Peter N. M. Hansteen 2004

Creative Commons License

This work is licensed under a
Creative Commons License.

Bok og bibliotek nr. 3 2004

Jeg mener at vi datamaskin-brukere i alt for lang tid har blitt fortalt at vi er for dumme til å skjønne noe som helst av hva som foregår inne i boksene vi bruker. Når du er for dum til å skjønne hva som foregår, er du også ute av stand til å ta ansvar for følgene av handlingene dine, og så har vi plutselig et nesten uendelig potensiale for skadelig adferd i forhold til virus, spam, dårlig sikring mot datainnbrudd osv. som liksom ingen har ansvar for. Dette er en uholdbar situasjon.

Datamaskiner og Internett har faktisk svært lite med uforklarlig magi å gjøre, og i tillegg har vi gjort oss avhengige av datamaskiner i nettverk som en uunnværlig del av samfunnets infrastruktur. Det bør være mulig for voksne mennesker å skaffe seg nok kunnskap til å avgjøre hva som er fornuftig adferd i forbindelse med bruk av datamaskiner, også når de er koblet til det store stygge internettet. Det er tross alt vel ti år siden Internett-tilgang ble tilgjengelig for vanlige mennesker.

Jeg tror at aktsomhetsnormen bør ligge omtrent der den ligger for hundeeiere. Hunder og datamaskiner har det til felles at de kan utføre handlinger uavhengig av eierens ønsker. Siden vi har hatt hundehold i betydelig lengre tid enn vi har holdt oss med datamaskiner, har 'alle' en nokså klar oppfatning av hva en hundeeier kan og bør foreta seg for at dyret ikke skal plage eller skade andre, mens vi fortsatt mangler slike klare forestillinger om hva som er rimelig å forvente av datamaskineiere.

Vi trenger en debatt om brukeres ansvar, forpliktelser og rettigheter, og jeg tror det vil være en god ting om det kommer anmeldelser for uaktsomt skadeverk mot enkeltpersoner som påviselig har vært virusspredere. Dette handler om voksne menneskers ansvar for egne handlinger, uavhengig av dagens manglende bevisstgjøring av datamaskinbrukere eller hva man forøvrig måtte mene om enkeltaktører i IT-bransjen i dag. Lovgivning, og i alle fall prinsippene som skal legges til grunn for både lovgivning og rettspraksis, bør ha holdbarhet ut over denne ukens utnyttbare sikkerhetshull i utbredt programvare.

Vi er allerede kommet langt i retning av at selskaper som av og til liker å kalle oss kunder, regulerer hva vi kan og ikke kan gjøre med utstyret vårt, delvis på bakgrunn av denne irrasjonelle frykten for 'staten', og delvis fordi vi brukere fremstilles som så dumme at vi ikke kan stilles til ansvar, bortsett fra de tilfellene der noen mener de ikke har fått betalt for tilstrekkelig mengde eksemplarer av et eller annet åndsverk. Jeg vil at jeg selv skal ha full råderett over og klart definert ansvar for datautstyret mitt. Dette handler om hvert enkelt individs ansvar for egne handlinger. Dette er faktisk snakk om borgerrettigheter - frihet og ansvar henger sammen. Ved å ansvarliggjøre datamaskinbrukere på samme måte som hundeeiere kan vi kanskje forhindre at datamaskinene går i hundene.


Dette dokumentets adresse:
http://www.efn.no/brukeraktsomhet.html

Forfatterens adresse:
peter@efn.no

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber
med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no.


Sist oppdatert av   Thomas Gramstad     19. mai   2004.

Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you